14-14, Nagoya Mitsukoshi Hoshigaoka 2F,
Hoshigaokamotomachi, Chikusa-ku,
Nagoya-City, Aichi, Japan